Animikados Wild

רוב התרבויות העתיקות מאמינות שכולנו קשורים
לחיות בטבע .האישיות שלנו והדרך בה אנו מגיבים על מה שקורה
סביבנו מגלה את רוח החיה הפנימית שבנו 
הניחוחות ה"פראיים" בסדרה מתבססים על הפילוסופיה הזו כאשר לכל ניחוח האישיות "הפראית" שלה שיאפשרו לך להתחבר עם הטבע הפנימי שבך
לצפייה במגוון התכונות של הקולקציה הפראית
ANIMIKADOS WILD